ประกาศยุติการให้บริการ เทพยุทธ์ไร้พ่าย The Heroes


* เนื่องจากมีความผิดพลาดในการประสานงานของทีมงาน ส่งผลให้วันที่มีความผิดพลาด ทางทีมงานได้ทำการแก้ไขแล้ว กราบขออภัยเป็นอย่างสูง *