ประกาศระงับ ID ที่มีการสมัครข้อมูลไม่ถูกต้อง ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป

    
 
                 ประกาศระงับ ID ที่มีการสมัครข้อมูลไม่ถูกต้อง ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป
         ทีมงาน CABAL ขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานได้ตรวจพบว่าปัจจุบันมีผู้เล่นบางกลุ่มได้ทำการ
     สมัคร ID ใหม่ โดยใช้ข้อมูลการสมัครที่ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงในการขอใช้ชื่อสมาชิก
 
     ในข้อ 2. ผู้ขอใช้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORT ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่เอเชียซอฟท์กำหนดไว้หาก
     เอเชียซอฟท์ตรวจสอบพบว่า ผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เอเซียซอฟท์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก
     การให้บริการชื่อสมาชิก @Passport >> คลิก <<


     ทั้งนี้ทีมงานทำการตรวจสอบพบว่าไอดีดังกล่าว มักจะนำไปใช้กระทำความผิด และยังผิดต่อกฎกติกาของเกม
     CABAL Online
กฎกติกา >> คลิก <<

     เพื่อป้องกันผู้เล่นที่ไม่ประสงค์ดีแฝงตัวเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากเกม CABAL Online ทางทีมจะทำการตรวจสอบ
     ผู้เล่นที่มีการสมัคร ID ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไปหากตรวจสอบพบว่าลูกค้าที่ทำการสมัคร ID ใหม่
     โดยการกรอกข้อมูลที่สมัครไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

     เช่น ชื่อ ฟหกด นามสกุล าสวฟห , ชื่อ  ดำ  นามสกุล แดง และอื่นๆ ที่ทางทีมงานตรวจสอบและเข้าข่ายตามที่
     ได้กล่าวมาทางทีมงานจะทำการระงับ ID เป็นการถาวรทุกกรณี


     ในกรณีที่ผู้เล่นสมัครโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกระงับ ID สามารถทำการยืนยันความเป็นเจ้าของID เพื่อทำการ
     ปลดแบนได้โดย

 
          1. ส่งเอกสารตัวจริงบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ โดยข้อมูลชื่อ-นามสกุล
              ตรงกับ ID ที่สมัครไว้พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ลงชื่อด้วยปากกาบนเอกสาร
                 * คำแนะนำในการส่งเอกสาร *
                 - เอกสารจะต้องมองเห็นวันหมดอายุบนตัวบัตรชัดเจน
                 - สำหรับเอกสารห้ามมีการขีดฆ่าใดๆ
                 - สามารถขีดคร่อม ใช้วิธีการเขียนข้อความบนกระดาษ เช่น "ใช้เพื่อติดต่อเรื่อง ... เท่านั้น" และ นำมาวางคาดบนบัตรประชาชน โดยต้องไม่บังรายละเอียดสำคัญ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วันหมดอายุ ได้

          2. ระบุข้อความ ขอปลดแบนเกม CABAL
          3. ระบุไอดีเกมที่ต้องการปลดแบน พร้อม AP , เบอร์โทรและ E-Mail
          4. ส่งมาที่ E-Support  >> คลิก <<  และเลือกประเภทปัญหา : แจ้งปัญหา ID ถูก Block
              ระยะเวลาในการดำเนินการปลดแบนภายใน 24 ช.ม.
 
        สำหรับการสมัคร ID ทางทีมงานอยากจะรณรงค์ให้ผู้เล่นทุกท่านสมัคร ID โดยใช้ Profile ที่ถูกต้องโดยข้อมูล
        ทั้งหมดที่กรอกจะต้องเป็นข้อมูลจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้เล่นจะได้รับอีกมากจากการใช้ Profile ที่ถูก
        ต้องนะคะ

        ทั้งนี้หากเกิดปัญหากับ ไอดี, ตัวละครของท่าน ทางทีมงานจะต้องทำการตรวจสอบจากฐานข้อมูลดังกล่าว
        หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ โดยจะไม่รับดำเนินการ
        แก้ไขปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น และระงับการใช้งาน ID ดังกล่าวถาวรค่ะ

 

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทีมงาน Thai Cabal Online
 ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558